Reserva i condicions

Funcionament de Menorca 360º

Menorca 360º és una activitat no competitiva organitzada per 40 Nord Outdoor S.L. L’objectiu dels participants rau en completar els recorreguts inclosos en el programa contractat i gaudir de l’activitat i el paisatge. Excepte quan s’indiqui el contrari, la ruta es realitza en format autoguiat, amb el suport i les informacions facilitats per l’organització.

Els únics trasllats de participants que es realitzaran són els indicats en el programa, i que són sempre els imprescindibles per a poder realitzar l’activitat. Donat que són trasllats de cortesia complementaris a l’activitat, ni aquests trasllats ni qualsevol altre no podran ser contractats per separat.

Allotjament

La reserva dels allotjaments es fa de forma integrada amb la formalització de la inscripció a l’activitat. Els participants de Menorca 360º estan subjectes com qualsevol altre hoste a les condicions de reserva i ús de cadascun d’aquests establiments.

Una vegada realitzada la reserva, no es poden realitzar canvis en la reserva dels allotjaments. Si es decideix un canvi d’allotjament a darrera hora sense el vist-i-plau de l’organització de Menorca 360º, aquest canvi no implicarà la devolució de la nit en l’establiment reservat amb antelació.

Formalització de la reserva, pagament i cancel·lació

FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA. Les activitats de Menorca 360º només es poden fer amb reserva prèvia a través del nostre web. L’antelació mínima per reservar un programa d’activitats és de cinc dies abans de l’inici.

La reserva es considerarà formalitzada quan, a més del pagament, s’hagin rebut les dades corresponents a tots els participants d’un grup. Les dades sol·licitades són les següents: nom i llinatges, número de DNI o passaport, data de naixement, telèfon mòbil, email i adreça (a més de les dades necessàries per reservar els serveis extres, quan correspongui).

CONFIRMACIÓ DE LA DISPONIBILITAT. Qualsevol programa està subjecte a la disponibilitat dels allotjaments inclosos. En els 5 dies posteriors a la formalització de la reserva es realitzaran les reserves dels allotjaments i serveis inclosos en el programa. En el cas que n’hi hagi que no estan disponibles, es comunicaran als participants els canvis que pugui patir el programa. Els participants tindran 48 hores per acceptar els canvis proposats. En el cas de no acceptar els canvis proposats dins d’aquest termini, es retornarà l’import íntegre de la reserva; en el cas de no respondre, s’entendrà que s’accepten els canvis proposats.

PAGAMENT DE LA RESERVA. El pagament de la reserva es farà a través del web menorca360.com.

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA. Si els participants cancel·len una reserva després del període de confirmació de disponibilitat, es retornarà la part de la reserva que hi quedi un cop descomptades les despeses de cancel·lació dels allotjaments i 30 € per participant en concepte de despeses de gestió. Si la cancel·lació es produeix en les dues setmanes prèvies a l’inici del programa, es retornarà tot l’import pagat descomptant les despeses de cancel·lació dels allotjaments i 50 € per participant en concepte de despeses de gestió. La cancel·lació un cop iniciat el programa no suposarà cap tipus de devolució.

En el cas que la cancel·lació afecti a algun/s participant/s però no a la totalitat de la reserva, s’aplicaran les mateixes condicions a la part de reserva afectada per la cancel·lació. A més, el canvi de número de participants podria alterar el preu final del programa.

Els participants podran cedir la reserva a una altra persona, sempre que ho comuniquin amb una antelació mínima de 5 dies i amb subjecció al pagament de 10 € en concepte de desepeses de gestió.

Menorca 360º és una activitat a l’aire lliure que conté un cert component d’aventura. Per tant, les inclemències meteorològiques no són motiu de suspensió ni de modificació de l’activitat, excepte quan la meteorologia impedeixi la realització de l’activitat prevista amb un mínim de seguretat.

CANVIS EN LA RESERVA. Un cop formalitzada la reserva no es podran realitzar canvis al programa, excepte la possibilitat d’afegir –no canviar– nits d’allotjament o serveis extres (subjectes a disponibilitat). Un cop iniciada l’activitat no es podrà realitzar cap canvi en el programa.

Abandó

L’abandó de qualsevol participant s’haurà de comunicar a l’organització de Menorca 360º el mateix dia que es produeixi, i no suposarà la devolució de l’import abonat.

Recomanacions

Els participants hauran de dur el material necessari per realitzar l’activitat: roba i calçat adequat i, en el cas de fer-se amb BTT, una bicicleta en condicions i un joc d’eines i recanvis. L’ús del casc és obligatori per les activitats amb bici.

Convé tenir en compte que la ruta pot transcórrer per trams llargs sense accés rodat, i amb poca o gens cobertura mòbil, de manera que s’ha de ser autosuficient en la mesura del possible. En el cas de fer-se amb bicicleta elèctrica, les possibles avaries relacionades amb parts específiques d’una bicicleta elèctrica o bé el fet de quedar-se sense bateria no seran motiu d’assistència en ruta.

Menorca 360º transcorre per espais naturals protegits i ecològicament molt fràgils, de manera que el respecte per l’entorn és extremadament important. Mirau de no cridar ni fer excessiu soroll, no deixeu restes i deixau el camí com us agradaria trobar-lo. Si feu la ruta amb BTT, intentau no conduir d’una forma agressiva per evitar l’erosió del terreny, i respectau els altres usuaris del camí, tant si van amb BTT com a peu o amb cavall.

Al llarg de la ruta trobareu moltes barreres, que s’han de deixar sempre tancades si així les hem trobat. El patrimoni etnològic i cultural també forma part de la ruta i s’ha de respectar.

Es recomana contractar una assegurança. En el moment de fer la reserva teniu l’opció de contractar una assegurança a mida en funció dels dies que realitzeu la ruta. Podeu trobar més informació a l’apartat de serveis opcionals.

Acceptació de les condicions

La confirmació de la reserva implica l’acceptació de totes les condicions exposades en aquesta pàgina.